Sprendimų vykdymo Europoje tvarka

Italija

Turinį pateikė
Italija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Italija

Teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – Europos vykdomasis raštas


*būtina nurodyti

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

10 straipsnio 2 dalyje nurodyta Europos vykdomojo rašto pažymėjimo ištaisymo procedūra, kuri numatyta Italijos teisės aktuose, reiškia esminės klaidos ištaisymą. Šiuo atveju susijusios nuostatos yra Civilinio proceso kodekso (CPK) 287 ir kt. straipsniai.

10 straipsnio 2 dalyje nurodyta Europos vykdomojo rašto pažymėjimo panaikinimo procedūra, kuri numatyta Italijos teisės aktuose, reiškia teisėjų kolegijos sprendimą dėl pažymėjimo panaikinimo. Susijusios Civilinio proceso kodekso nuostatos yra 737 straipsnis ir kiti straipsniai. Jų taikymas prasideda apskundimo procedūra ir baigiasi teisėjų kolegijai priėmus pagrįstą nutartį. Gali būti rengiamas teismo posėdis.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Pagal Italijos teisės aktus 19 straipsnio 1 dalyje nurodyta peržiūros procedūra apima įprastą skundą (CPK 323 ir kt. straipsniai: apeliacija ir kasacinis skundas (ricorso per cassazione)) ir išimtinį skundą (CPK 395 straipsnis).

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Pagal 20 straipsnio 2 dalies c punktą priimtina kalba yra italų kalba.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Paskirtoji institucija pagal 25 straipsnį yra teismas (Tribunale).

Paskutinis naujinimas: 03/01/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma