Európai végrehajtható okirat

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Spanyolország

Bírósági határozatok elismerése és végrehajtása – Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok (európai végrehajtható okirat)


*kötelező választás

1. Kijavítási és visszavonási eljárás (10. cikk (2) bekezdése)

Az európai végrehajtható okiratban szereplő tévedéseknek a 805/2004/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti javítására szolgáló eljárást az igazságszolgáltatásról szóló, 1985. július 1-jei 6. sz. sarkalatos törvény (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial) 267. cikkének első három bekezdése szabályozza.

Az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványnak a 805/2004/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti visszavonási eljárását a polgári perrendtartásról szóló, 2000. január 7-i 1. sz. törvény (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) jogorvoslati kérelmekre (recurso de reposición) irányadó rendelkezéseinek megfelelően kell lefolytatni és elbírálni.

Az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványokkal kapcsolatos feladatokat a közokiratok esetében az a közjegyző látja el, aki felelős az esetleges tárgyi tévedések, illetve a kiállítási feltételek maradéktalan teljesítésének ellenőrzéséért, valamint a 805/2004/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése szerinti – tárgyi tévedés miatti – javítás, illetve visszavonás iránti kérelem megküldéséért.

2. Felülvizsgálati eljárások (19. cikk (1) bekezdése)

A 805/2004/EK rendelet 19. cikkében említett, kivételes esetekre vonatkozó felülvizsgálat a mulasztó alperes kérelme alapján végrehajtható a jogerős ítéletek megsemmisítésével (a polgári perrendtartásról szóló, 2000. január 7-i 1. sz. törvény [Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil] 501. cikke).

3. Használható nyelvek (20. cikk (2) bekezdésének c) pontja)

A 20. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti elfogadott nyelv a spanyol nyelv.

4. Közokiratok hitelesítésére kijelölt hatóságok (25. cikk)

A 805/2004/EK rendelet 25. cikkének (1) bekezdése és III. melléklete szerinti tanúsítvány kiállítása a közjegyző, vagy az adott ügyben eljáró törvényes helyettesének vagy utódjának feladata.

Utolsó frissítés: 18/05/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit