Európai végrehajtható okirat

Lengyelország

Tartalomszolgáltató:
Lengyelország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Lengyelország

Bírósági határozatok elismerése és végrehajtása – Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok (európai végrehajtható okirat)


*kötelező választás

1. Kijavítási és visszavonási eljárás (10. cikk (2) bekezdése)

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

– A kijavítási eljárás: a polgári perrendtartás 350. cikke szerinti kijavítás, összefüggésben a polgári perrendtartás 361. cikkével.

350. cikk (1) bekezdése A bíróság hivatalból kijavíthatja az ítéletben foglalt valamennyi pontatlanságot, átírási vagy számítási hibát, valamint más nyilvánvaló tévedést.

(2) bekezdés A bíróság a kijavítási határozatot tárgyalás tartása nélkül is meghozhatja. Ebben az esetben az eredeti ítélethez záradékot fűznek, mely utal az ítélet kijavítására. A felek számára kiállított kivonatok is tartalmazhatnak ilyen záradékot, amennyiben a felek úgy kívánják. A további másolatokat és kivonatokat úgy kell megszövegezni, hogy azok már tartalmazzák a kijavítás tárgyában hozott határozatot.

(3) bekezdés Amennyiben az ügy másodfokú bíróság elé kerül, e bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét hivatalból kijavíthatja.

361. cikk Amennyiben a polgári perrendtartás másként nem rendelkezik, az ítéletekre vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók más határozatokra is.”

13. cikk (2) bekezdés Eltérő különleges rendelkezés hiányában, az eljárásokra vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók az e törvényben szabályozott más eljárásokra is.

– Visszavonási eljárás: a polgári perrendtartás 795. cikke4 szerinti visszavonás.

795. cikk4 (1) bekezdésAmennyiben olyan okok merülnek fel, melyek alapján külön rendelkezések értelmében az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványt vissza kell vonni, a tanúsítványt kiállító bíróság az adós kérelmére azt visszavonja.

(2) bekezdés A kérelmet attól a naptól számított egy hónapon belül kell benyújtani, amikor az adós a tanúsítvány kiállításáról hozott határozatot kézhez vette.

(3) bekezdés Amennyiben a kérelmet nem a külön rendelkezésekben említett formanyomtatványon nyújtják be, úgy meg kell felelnie az írásbeli beadványokra vonatkozó követelményeknek, és meg kell jelölni benne a kérelem indokát.

(4) bekezdés A bíróság a határozat visszavonása előtt a hitelezőt meghallgatja.

(5) bekezdés Az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány visszavonására vonatkozó határozattal szemben jogorvoslatnak van helye.”

2. Felülvizsgálati eljárások (19. cikk (1) bekezdése)

Felülvizsgálati eljárás: a polgári perrendtartás 168–172. cikke szerinti jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló határidő meghosszabbítása.

168. cikk (1) Amennyiben valamelyik fél önhibáján kívül elmulasztja valamely eljárási cselekmény határidőben történő elvégzését, a bíróság a határidőt meghosszabbítja. A bíróság e határozatot zárt ülésen hozhatja meg.

(2) A határidő nem hosszabbítható meg, ha a határidő elmulasztása nem jár hátrányos eljárási következménnyel a fél számára.

169. cikk (1) A határidő meghosszabbítása iránti kérelmet ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amely előtt az eljárást le kell folytatni, attól a naptól számított egy héten belül, amikor a határidő elmulasztásának oka megszűnik.

169. cikk (2) A kérelemben igazolni kell az annak előterjesztését indokoló körülményeket.

169. cikk (3) A fél a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles elvégezni az eljárási cselekményt.

169. cikk (4) A határidő elmulasztását követő egy éven túl a határidő csak rendkívüli körülmények esetén hosszabbítható meg.

169. cikk (5) A bíróság a határidő meghosszabbítása iránti kérelem tárgyában határozatát zárt ülésen hozhatja meg.

172. cikk A határidő meghosszabbítása iránti kérelem benyújtása nem eredményezi az eljárás vagy a határozat végrehajtásának felfüggesztését. Azonban, ha azt helyénvalónak ítéli, a bíróság az eljárást vagy az ítélet végrehajtását felfüggesztheti. A bíróság e határozatot zárt ülésen hozhatja meg. Amennyiben a kérelemnek helyt adott, a bíróság az ügyet haladéktalanul megvizsgálhatja.”

3. Használható nyelvek (20. cikk (2) bekezdésének c) pontja)

A rendelet 20. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerinti elfogadott nyelv: a lengyel.

4. Közokiratok hitelesítésére kijelölt hatóságok (25. cikk)

A rendelet 25. cikke szerinti hatóságok: járásbíróságok (sądy rejonowe); a hatáskörrel rendelkező bíróság az a járásbíróság, melynek illetékességi területén a közokiratot kiállították.

Utolsó frissítés: 13/06/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit