Europski ovršni naslov

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Postupci za ispravak iz članka 10. stavka 2.

  • U Sloveniji se zahtjev za ispravak podnosi tijelu koje je izdalo potvrdu europskog naloga za izvršenje (članak 42.c stavak 1. Zakona o izvršenju i osiguravanju tražbina).

Postupci za povlačenje iz članka 10. stavka 2.

  • Postupak za poništenje na temelju članka 42.c stavka 2. Zakona o izvršenju i osiguravanju tražbina (za poništenje je nadležan sud ili tijelo koje je izdalo potvrdu) i članka 40.c stavka 3. navedenog Zakona (u postupku za poništenje pravomoćne potvrde nadležnost ima sud koji je mjesno nadležan za odlučivanje o dopuštenom načinu izvršenja u postupku izvršenja koji se temelji na vjerodostojnoj ispravi nakon pravomoćnosti odluke o izvršenju).

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Ponovno pokretanje postupka u skladu s člancima od 394. do 405. Zakona o parničnom postupku.

Povrat u prijašnje stanje u skladu s člancima od 166. do 120. Zakona o parničnom postupku.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Službeni su jezici slovenski te dva jezika nacionalnih manjina koji su u službenoj uporabi na sudovima u područjima u kojima žive predmetne nacionalne manjine (članci 6. i 104. Zakona o parničnom postupku u vezi s člankom 15. Zakona o izvršenju i osiguravanju tražbina). Jezici su nacionalnih manjina talijanski i mađarski.

Etnički mješovita područja utvrđena su Zakonom o osnivanju općina („ZUODNO”; Uradni list RS (Službeni list Republike Slovenije) br. 108/06 – službeni pročišćeni tekst i br. 9/11). U članku 5. tog Zakona navodi se: „Etnički mješovita područja u smislu ovog Zakona područja su koja su definirana kao takva sadašnjim statutima općina Lendave, Hodoša-Šalovaca, Moravskih Toplica, Kopra, Izole i Pirana.”

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Javni bilježnici.

Popis javnih bilježnika dostupan je na adresi http://www.notar-z.si/poisci-notarja

Posljednji put ažurirano: 26/10/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.