Európai végrehajtható okirat

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Finska

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Europski ovršni naslov


*obvezan unos

1. Kijavítási és visszavonási eljárás (10. cikk (2) bekezdése)

Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

1.1. A 10. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett kijavítási eljárás

A kormány a parlamenthez benyújtott, az európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 805/2004/EK rendelettel kapcsolatos törvényjavaslatában (HE 137/2005) a következő eljárást javasolta a kijavításra a 2. §-ban:

Az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány tárgyi tévedésének kijavítása

Amennyiben a határozatot, a bíróság által jóváhagyott egyezséget vagy a közokiratot a rendelet alapján kiállított tanúsítvány hibásan tartalmazza, a tanúsítványt kiállító bíróság vagy más hatóság az ellentmondást kérelemre köteles kijavítani.

A kijavítás iránti kérelem benyújtható a rendelet VI. mellékletében foglalt formanyomtatványon. A kijavítást az eredeti tanúsítványon kell elvégezni. Amennyiben az eredeti tanúsítványt nem lehet kijavítani, úgy az adós számára új tanúsítványt kell kiállítani. A kijavításról – amennyiben lehetséges – értesíteni kell azokat a feleket, akik a tanúsítványról másolatot kértek. Amennyiben az ügyben fellebbeztek, a kijavításról értesíteni kell a fellebbviteli bíróságot.

1.2. A 10. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett visszavonási eljárás

A kormány a parlamenthez benyújtott, az európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 805/2004/EK rendelettel kapcsolatos törvényjavaslatában (HE 137/2005) a következő eljárást javasolta a visszavonásra a 3. §-ban:

Az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány visszavonása

Amennyiben a tanúsítványt, amely a határozatot, a bíróság által jóváhagyott egyezséget vagy a közokiratot európai végrehajtható okiratként hitelesíti, tekintettel az e rendeletben megállapított követelményekre egyértelműen jogtalanul állították ki, a tanúsítványt kiállító bíróság vagy más hatóság kérelemre köteles a tanúsítványt visszavonni.

A visszavonás iránti kérelem benyújtható a rendelet VI. mellékletében foglalt formanyomtatványon. A feleknek lehetőséget kell adni a meghallgatásra, kivéve, ha ez egyértelműen szükségtelen.

A visszavonást – amennyiben lehetséges – az eredeti tanúsítványon fel kell tüntetni. A visszavonásról – amennyiben lehetséges – értesíteni kell azokat a feleket, akik a tanúsítványról másolatot kértek. Amennyiben az ügyben fellebbeztek, a visszavonásról értesíteni kell a fellebbviteli bíróságot.

A törvény 2005. október 21-én lép hatályba.

2. Felülvizsgálati eljárások (19. cikk (1) bekezdése)

A 12. cikk (1) bekezdése szerint a rendelet III. fejezetében foglalt minimumszabályokat kell alkalmazni azon határozatokra, amelyek az alperes mulasztása miatt a 3. cikk (1) bekezdésének b) vagy c) pontja alá esnek. A 12. cikk (2) bekezdése szerint a III. fejezetet alkalmazni kell akkor is, ha a mulasztási ítéletet a fellebbviteli bíróság hozta.

Amennyiben a bíróság a mulasztási ítéletet a 3. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő körülmények között hozta meg, az adósnak bizonyos körülmények között jogosultnak kell lennie az ítélet felülvizsgálatának a 19. cikk (1) bekezdése szerinti kérelmezésére ahhoz, hogy az ítéletet európai végrehajtható okiratként hitelesíthessék. Finnországban az adós passzivitása a járási bíróságon (käräjäoikeus) mulasztási ítéletet eredményez. A polgári perrendtartás 12. fejezetének 15. §-a szerint az adós az ítélet igazolható kézhezvételétől számított harminc napon belül kérheti az ügy újratárgyalását.

E rendelkezés alkalmazásában nincs jelentősége annak, hogy az adósnak a mulasztási ítéletről ténylegesen tudomása van-e. A harminc napos határidő csak akkor kezdődik, amikor az ítéletet az adósnak kézbesítették. Így a szabály tágabb, mint a 19. cikkben említett minimumszabály. Ezenkívül mulasztási ítélet esetén lehetőség van a polgári perrendtartás 31. fejezetében foglalt rendkívüli jogorvoslatokra, ideértve az 1. § szerinti panaszt eljárási hiba esetén, valamint a 7. § szerinti, tárgyi tévedés miatti hatályon kívül helyezés iránti kérelmet. Rendelkezésre áll továbbá a 31. fejezet 17. §-a szerinti különös rendkívüli jogorvoslat, az eredeti állapot helyreállítása iránti kérelem.

3. Használható nyelvek (20. cikk (2) bekezdésének c) pontja)

Az európai végrehajtható okiratot finn, svéd vagy angol fordításban lehet benyújtani.

4. Közokiratok hitelesítésére kijelölt hatóságok (25. cikk)

Finnországban a 4. cikk (3) bekezdésének b) pontja szerinti közokiratok a városok vagy községek szociális hivatalai által jóváhagyott és hitelesített megállapodások a tartási kötelezettségekről. A szociális hivatalok is kiállítanak majd európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványt ilyen megállapodások esetén.

A finn városok és községek listája elektronikus formában elérhető az Igazságügyi Minisztérium által fenntartott internetes oldalon: www.oikeus.fi. A városok és községek címei szintén megtalálhatók a helyi és regionális hatóságok szövetségének internetes oldalán: www.kunnat.net.

Utolsó frissítés: 31/08/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici