Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Ranska

Sisällön tuottaja:
Ranska

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Asetuksen 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu eurooppalaista täytäntöönpanoperustetta koskeva oikaisupyyntö tapauksissa, joissa on tapahtunut asiavirhe, tai peruuttamispyyntö, jos asiakirja on annettu virheellisin perustein, on osoitettava asiakirjan antaneen tuomioistuimen kirjaamon johtajalle.

Oikaisu- tai peruuttamispyynnön hylkäämiseen voi hakea muutosta tuomioistuimen presidentille osoitetulla hakemuksella.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Asetuksen 19 artiklassa tarkoitettu uudelleentutkimusmenettely on tavanomainen menettely, jota sovelletaan päätöksiin, jotka täytäntöönpanoasiakirjan alun perin antanut tuomioistuin on tehnyt.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Kielet, jotka hyväksytään velkojien Ranskan viranomaisille lähettämien eurooppalaisten täytäntöönpanoperusteiden kirjaamista varten, ovat ranska, englanti, saksa, italia ja espanja.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Asetuksen 25 artiklassa tarkoitetut viranomaiset ovat notaari tai oikeushenkilö, jolla on notaaritoimisto ja jolla on hallussaan sille toimitettu alkuperäinen asiakirja.

Päivitetty viimeksi: 02/07/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.