Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Tämän sivun alkukielistä versiota viro on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen oikaisemiseksi tai peruuttamiseksi asetuksen 10 artiklan 2 kohdan nojalla Virossa voi tehdä hakemuksen siviiliprosessilain 447 §:n mukaisesti (RT I, 19.3.2015, 27).

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Asetuksen 19 artiklan 1 kohdassa määritellyissä olosuhteissa Virossa on mahdollista tehdä siviiliprosessilain 415 §:ään perustuva hakemus.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Asetuksen 20 artiklan 2 kohdan c alakohtaa sovellettaessa Viro hyväksyy todistukset, jotka on laadittu englanniksi tai viroksi taikka käännetty englanniksi tai viroksi.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Asetuksen 25 artiklassa tarkoitettu viranomainen on Harjun käräjäoikeus.

Päivitetty viimeksi: 07/10/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.