Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Bulgaria

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Bulgaria

Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano – Siviili- ja kauppaoikeuden alan tuomiot – Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste


*pakollinen kenttä

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Ensimmäisen asteen tuomioistuin voi asiaa tutkittuaan oikaista tai peruuttaa riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen (siviiliprosessilain 619 §:n 4 momentti).

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Velallinen voi esittää asetuksen 19 artiklan mukaisesti korkeimmalle kassaatiotuomioistuimelle hakemuksen asianomaisen tuomion tutkimiseksi uudelleen. Tuomioistuin tutkii hakemuksen siviiliprosessilain 24 luvun (voimassa olevien päätösten kumoaminen) mukaisesti.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Bulgarian tasavalta nimeää bulgarian kielen.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Toimivaltainen viranomainen on tuomioistuin, jonka alueella virallinen asiakirja on annettu (siviiliprosessilain 619 §:n 1 momentti).

Päivitetty viimeksi: 11/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme