Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

De tjekkiske distriktsdomstole behandler sagerne som foreskrevet i artikel 167 i lov nr. 99/1963 (civilprocesloven), som ændret.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

De tjekkiske distriktsdomstole behandler sagerne som foreskrevet i artikel 58 og artikel 201-203g i lov nr. 99/1963 (civilprocesloven), som ændret.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Tjekkisk.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Distriktsdomstole.

Sidste opdatering: 25/09/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.