Izvajanje dokazov

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Člen 2 – Zaprošena sodišča

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 3 – Osrednji organ

Izvirna jezikovna različica te strani portugalščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Osrednji organ, ki ga je Portugalska imenovala v skladu s členom 3 Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001:

Generalni direktorat za pravosodje (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT-1990-097 LISBON

Telefon: +351 21 790 62 00, +351 21 790 62 23

Telefaks: +351 21 154 51 00

E-naslov: correio@dgaj.mj.pt

Spletišče: http://www.dgaj.mj.pt/

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Izvirna jezikovna različica te strani portugalščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Standardni obrazci se izpolnijo v portugalščini ali španščini.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Zaprosila in druga sporočila se lahko prejmejo po:

pošti,

telefaksu in

telematskih sredstvih.

V nujnih primerih se lahko uporabijo:

telegram,

telefonski klic (sledi predložitev pisnega dokumenta) in

druga analogna komunikacijska sredstva.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Izvirna jezikovna različica te strani portugalščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Za presojo zaprosil za neposredno pridobivanje dokazov je pristojen osrednji organ:

Generalni direktorat za pravosodje (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBON

Portugal

Telefon: +351 21 790 62 00

Telefaks: +351 21 154 51 00/60

E-naslov: correio@dgaj.mj.pt

Spletišče: http://www.dgaj.mj.pt/

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Izvirna jezikovna različica te strani portugalščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Za namene člena 21(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 so priložene kopije uredbe št. 14/98 z dne 27. maja, obvestila št. 274/98 in seznama št. 73/2000 v zvezi s Sporazumom med Portugalsko republiko in Kraljevino Španijo o pravosodnem sodelovanju v kazenskih in civilnih zadevah.

Zadnja posodobitev: 26/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.