Izvajanje dokazov

Madžarska

Vsebino zagotavlja
Madžarska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Madžarska

Pridobivanje dokazov


*obvezen vnos

Člen 2 – Zaprošena sodišča

Za odobritev zaprosil za pravno pomoč v zvezi z izvajanjem dokazov je pristojno okrožno sodišče (v Budimpešti osrednje okrožno sodišče Budima (Budai Központi Kerületi Bíróság), na območju katerega:

(a) ima oseba, ki mora biti zaslišana, stalno ali običajno prebivališče na Madžarskem;

(b) se nahaja predmet, ki ga je treba pregledati, ali

(c) se lahko dokazi najlažje izvedejo, zlasti če ima več oseb, ki morajo biti zaslišane, stalno ali običajno prebivališče na območju pristojnosti več sodišč in/ali se več predmetov, ki jih je treba pregledati, nahaja na območju pristojnosti več sodišč.

Člen 3 – Osrednji organ

Na Madžarskem naloge osrednjega organa opravlja minister, ki je pristojen za pravosodni sistem.

Igazságügyi Minisztérium (Ministrstvo za pravosodje)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (Oddelek za mednarodno zasebno pravo)

Naslov: Kossuth Lajos tér 2-4, H-1055 Budimpešta

Poštni naslov: Pf. 2, 1357 Budimpešta

Telefon: +36 1 795 6094

Telefaks: +36 1 795 0463

E-pošta: nmfo@im.gov.hu

Jeziki: madžarščina, nemščina, angleščina in francoščina.

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Madžarska sodišča sprejemajo zaprosila v madžarščini, angleščini ali nemščini.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Madžarska sodišča sprejemajo zaprosila, poslana po pošti, telefaksu ali elektronski pošti.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Na Madžarskem naloge osrednjega organa opravlja minister, ki je pristojen za pravosodni sistem.

Igazságügyi Minisztérium (Ministrstvo za pravosodje)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (Oddelek za mednarodno zasebno pravo)

Naslov: Kossuth Lajos tér 2-4, H-1055 Budimpešta

Poštni naslov: Pf. 2, 1357 Budimpešta

Telefon: +36 1 795 6094

Telefaks: +36 1 795 0463

E-pošta: nmfo@im.gov.hu

Zadnja posodobitev: 11/01/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču