Smigħ ta' xhieda

Ţările de Jos

Conținut furnizat de
Ţările de Jos

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Ţările de Jos

Obținerea de probe


*mențiuni obligatorii

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

L-isem u l-indirizz tal-korp ċentrali li għandu jwettaq il-ħidmiet imniżżla fl-Artikolu 3(1) tar-Regolament huma li ġejjin:

Raad voor de Rechtspraak

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Tel.: 070 361 9723

Feks: 070 361 9715

Ir-Raad voor de Rechtspraak huwa l-uniku korp ċentrali u bħala tali huwa kompetenti għall-każijiet kollha biex iwettaq il-ħidmiet imniżżla fl-Artikolu 3 tar-Regolament.

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Skond l-Artikolu 5 tar-Regolament, il-lingwa l-oħra li biha jistgħu jiġi sottomessi t-talbiet hija l-Ingliż.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Id-dokumenti jistgħu jintbagħtu lill-qrati Olandiżi bil-feks.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

L-isem u l-indirizz tal-korp kompetenti responsabbli li jieħu d-deċiżjonijiet dwar talbiet skond l-Artikolu 17 tar-Regolament huma li ġejjin:

Qorti distrettwali ta’ The Hague

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ The Hague

Postbus 20302, 2500 EH The Hague

Tel.: 070 381 3495

Feks: 070 381 1972

Il-Qorti Distrettwali ta’ The Hague hija l-unika awtorità kompetenti u bħala tali hija kompetenti għat-talbiet kollha skond l-Artikolu 17.

L-aħħar aġġornament: 21/03/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site