Απόκτηση αποδείξεων

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Belgia

Obținerea de probe


*mențiuni obligatorii

Άρθρο 2 – Δικαστήρια εκτέλεσης

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο

Το κεντρικό όργανο που είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 3 εδάφια 1 και 3 του κανονισμού είναι η Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Δικαιοσύνη (Service public fédéral Justice).

Service public fédéral Justice

Service d'Entraide, judiciaire internationale en matière civile

Boulevard de Waterloo, 115

B-1000 Bruxelles

BELGIQUE

Τηλέφωνο: 32.2 542.65.11

Τηλεομοιοτυπία : 32.2.542.70.06 / 32.2542.70.38

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : eu1206ue@just.fgov.be

Γλωσσικές γνώσεις : γαλλικά, ολλανδικά και αγγλικά.

Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Το έντυπο παραγγελίας (έντυπο τύπος) και τα συνημμένα έγγραφα προς υποστήριξη της παραγγελίας συντάσσονται ή μεταφράζονται στη γλώσσα της δικαστικής περιφέρειας του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου προς το οποίο απευθύνεται η παραγγελία.

Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Τεχνικά μέσα διαβίβασης που γίνονται δεκτά από το Βέλγιο :

-ταχυδρομείο

-τηλεομοιοτυπία

Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Service public fédéral Justice(Service d'Entraide judiciaire internationale en matière civile)

Boulevard de Waterloo, 115; 1000 Bruxelles

Tel.: 32.2.542.65.11 Fax: 32.2.542.70.06 / 32.2.542.70.38

E-Mail: eu1206ue@just.fgov.be

Άρθρο 21 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 21 παράγραφος 2

Το Βέλγιο δηλώνει ότι, στις σχέσεις του με τα άλλα κράτη μέλη, υπερισχύει ο κανονισμός, όσον αφορά τα ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, των ακόλουθων νομικών μέσων :

  • Σύμβαση της 21ης Ιουνίου 1922 μεταξύ του Βελγίου και της Μεγάλης Βρετανίας για τη διαβίβαση δικαστικών και εξώδικων πράξεων και τη διεξαγωγή αποδείξεων.
  • Σύμβαση της Χάγης της 1ης Μαρτίου 1954 περί πολιτικής δικονομίας.
  • Σύμβαση της 1ης Μαρτίου 1956 μεταξύ του Βελγίου και της Γαλλίας, σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.
  • Σύμβαση της Νέας Υόρκης της 20ης Ιουνίου 1956 για τη διεκδίκηση διατροφής στην αλλοδαπή.
  • Συμφωνία της 25ης Απριλίου 1959 μεταξύ της βελγικής κυβέρνησης και της κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή της σύμβασης της Χάγης της 1ης Μαρτίου 1954 περί πολιτικής δικονομίας.
  • Σύμβαση της 23ης Οκτωβρίου 1989 μεταξύ του Βελγίου και της Αυστρίας για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή και τη δικαστική συνεργασία, συμπληρωματική προς τη σύμβαση της Χάγης της 1ης Μαρτίου 1954 περί πολιτικής δικονομίας.
Τελευταία επικαιροποίηση: 28/07/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site