Przeprowadzanie dowodu

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Portugalia

Przeprowadzanie dowodu


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 – Sądy wezwane

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 3 – Jednostka centralna

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej portugalski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Organ centralny wskazany przez Portugalię na podstawie art. 3 rozporządzenia nr 1206/2001:

Dyrekcja Generalna ds. Wymiaru Sprawiedliwości (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISBON

Tel: +351 21 790 62 00 i +351 21 790 62 23

Faks: +351 21 790 51 00/60

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Strona internetowa: http://www.dgaj.mj.pt/

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej portugalski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Standardowe formularze należy wypełniać w języku portugalskim albo hiszpańskim.

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Wnioski i inne wiadomości mogą być odbierane za pośrednictwem:

poczty;

faksu;

systemów telematycznych.

Z następujących środków można korzystać w sprawach pilnych:

telegram;

połączenie telefoniczne (następnie należy dostarczyć dokument na piśmie);

inne analogiczne środki komunikacji.

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej portugalski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Organ centralny jest organem właściwym do oceny wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu.

Dyrekcja Generalna ds. Wymiaru Sprawiedliwości (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBON

Portugalia

Tel: +351 21 790 62 00

Faks: +351 21 154 51 00/60

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Strona internetowa: http://www.dgaj.mj.pt/

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej portugalski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Do celów art. 21 ust. 3 rozporządzenia Rady nr 1206/2001 przesyła się kopię dekretu nr 14/98 z 27 maja, obwieszczenie nr 274/98 i wykaz nr 73/2000 oraz Umowę między Republiką Portugalii a Królestwem Hiszpanii dotyczącą współpracy sądowej w sprawach karnych i cywilnych

Ostatnia aktualizacja: 26/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony