Przeprowadzanie dowodu

Malta

Autor treści:
Malta

Art. 2 – Sądy wezwane

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 3 – Jednostka centralna

Office of the Attorney General (Urząd Prokuratora Generalnego), The Palace, Pjazza San Ġorġ, Valletta. VLT1190.

Tel.:       (00356) 25 68 31 62

Faks:    (00356) 21237281

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Język urzędowy: angielski.

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Sądy mogą przyjmować wnioski za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Office of the Attorney General (Urząd Prokuratora Generalnego), The Palace, Pjazza San Ġorġ, Valletta. VLT1190.

Tel.: 00356 2568 3162

Faks: 00356 2123 7281

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

Umowa: brak.

Ostatnia aktualizacja: 31/08/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.