Przeprowadzanie dowodu

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Włochy

Przeprowadzanie dowodu


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 – Sądy wezwane

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 3 – Jednostka centralna

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej włoski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - Affari civili internazionali

Vía Arenula n. 70

00186 - ROMA - WŁOCHY

Tel.: + 39 06 6885 2480/2517

Faks: + 39 06 6889 7529

E-mail: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Język włoski

lub formularze wypełnione w języku państwa wzywającego, o ile załączono do nich tłumaczenie na język włoski poświadczone przez organ publiczny lub tłumacza przysięgłego.

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Wnioski o przeprowadzenie dowodu mogą być przesyłane pocztą lub faksem.

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej włoski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - Affari civili internazionali -

Vía Arenula n. 70

00186 - ROMA - WŁOCHY

Tel.: + 39 06 6885 2480/2517

Faks: + 39 06 6889 7529

E-mail: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

Republika Włoska nie zamierza skorzystać z możliwości utrzymania lub zawarcia umów bądź porozumień z innymi państwami członkowskimi UE w celu dalszego usprawniania przeprowadzania dowodów, ponieważ jest zdania, że przepisy rozporządzenia (WE) nr 1206/2001 są odpowiednie i wystarczające.

Ostatnia aktualizacja: 12/01/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony