Bewijsopname

BEVOEGDE GERECHTEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Italië

Bewijsgaring


*verplichte invoer

Artikel 2 – aangezochte gerecht

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 3 – centraal orgaan

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Italiaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (ministerie van Justitie)

Dipartimento Affari di Giustizia (afdeling Justitiezaken)

Direzione Generale della Giustizia Civile (directoraat-generaal Civiel recht)

Ufficio I - Affari civili internazionali (bureau I – Internationale civiel zaken)

Vía Arenula n. 70

00186 - ROME - ITALIË

Tel.: + 39 06 6885 2480/2517

Fax: + 39 06 6889 7529

E-mail: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

Italiaans.

Of: formulieren ingevuld in de taal van het verzoekende land, mits zij vergezeld gaan van een Italiaanse vertaling gewaarmerkt door een overheidsinstantie of een erkende vertaler.

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

Verzoeken inzake bewijsverkrijging kunnen worden verzonden per post of per fax.

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Italiaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (ministerie van Justitie)

Dipartimento Affari di Giustizia (afdeling Justitiezaken)

Direzione Generale della Giustizia Civile (directoraat-generaal Civiel recht)

Ufficio I - Affari civili internazionali (bureau I – Internationale civiel zaken)

Vía Arenula n. 70

00186 - ROME - ITALIË

Tel.: + 39 06 6885 2480/2517

Fax: + 39 06 6889 7529

E-mail: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Artikel 21 – overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 21, lid 2

Italië is niet voornemens gebruik te maken van de mogelijkheid om met een of meer EU‑lidstaten overeenkomsten of regelingen te handhaven of te sluiten om de bewijsverkrijging nog meer te vergemakkelijken, aangezien het van mening is dat de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1206/2001 passend en toereikend zijn.

Laatste update: 12/01/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website