Bewijsopname

BEVOEGDE GERECHTEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Frankrijk

Bewijsgaring


*verplichte invoer

Artikel 2 – aangezochte gerecht

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

In Frankrijk valt de uitvoering van verzoeken om bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken onder de exclusieve bevoegdheid van de arrondissementsrechtbanken (tribunaux de grande instance).

De territoriaal bevoegde arrondissementsrechtbank is de rechtbank in het rechtsgebied waarvan het verzoek om bewijsverkrijging moet worden uitgevoerd.

De bevoegde arrondissementsrechtbanken en hun contactgegevens zijn opgenomen in de Europese justitiële atlas, die beschikbaar is op het e-justitieportaal.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 3 – centraal orgaan

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Frankrijk heeft gekozen voor een enkel orgaan met bevoegdheid op nationaal niveau, namelijk het Bureau voor Unierecht, internationaal privaatrecht en wederzijdse rechtshulp in burgerlijke zaken (BDIP) van het ministerie van Justitie.

Adres:
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

De formulieren die naar de arrondissementsrechtbanken en naar het Franse centrale orgaan worden gestuurd, moeten in het Frans zijn opgesteld of vertaald.

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Verzoeken kunnen per post, fax of e-mail worden gericht aan de Franse gerechten en het Franse centrale orgaan.

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 21 – overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 21, lid 2

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Artikel 21, lid 3, onder a): door Frankrijk met andere lidstaten gesloten overeenkomsten om de bewijsverkrijging nog meer te vergemakkelijken, die met de verordening verenigbaar zijn en die worden gehandhaafd.

Alleen de Frans-Britse overeenkomst van 2 februari 1922 ter vergemakkelijking van de voltooiing van processtukken die betrekking hebben op personen die woonachtig zijn in Frankrijk en in Groot-Brittannië wordt gehandhaafd.

Deze is namelijk uitgebreid naar de landen van het Gemenebest en de overzeese gebieden van het Verenigd Koninkrijk; onze betrekkingen met die landen vallen niet onder Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001.

Laatste update: 07/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website