Smigħ ta' xhieda

Portugall

Il-kontenut ipprovdut minn
Portugall

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Il-korp ċentrali nnominat mill-Portugall skont l-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kunsill 1206/2001:

Id-Direttorat Ġenerali għall-Amministratur tal-Ġustizzja (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISBOA

Tel: +351 21 790 62 00; +351 21 790 62 23

Faks: +351 21 154 51 00

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Sit web: http://www.dgaj.mj.pt/

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Il-lingwi li għandhom jintużaw għall-mili tal-formoli standard huma l-Portugiż jew l-Ispanjol.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Talbiet u komunikazzjonijiet oħrajn jistgħu jaslu:

bil-posta

b'faks

b'mezzi telematiċi

Dawn li ġejjin jistgħu jintużaw f'każijiet ta' urġenza:

telegramma

telefonata (segwita b'dokument miktub)

Mezzi ta’ komunikazzjoni analogi oħrajn

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Il-korp ċentrali huwa l-awtorità kompetenti għall-valutazzjoni tat-talbiet għas-smigħ dirett tax-xhieda:

Id-Direttorat Ġenerali għall-Amministratur tal-Ġustizzja (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBOA

Portugal

Tel: +351 21 790 62 00

Faks: +351 21 154 51 00/60

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Sit web: http://www.dgaj.mj.pt/

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Għall-finijiet tal-Artikolu 21(3) tar-Regolament tal-Kunsill 1206/2001, hawn mehmużin kopja tad-Digriet Nru 14/98 tas-27 ta' Mejju, l-Avviż 274/98 u l-Lista Nru 73/2000 b'referenza għall-Ftehim bejn ir-Repubblika tal-Portugall u r-Renju ta' Spanja li jikkonċerna l-Kooperazzjoni Ġudizzjarja f'Materji Kriminali u Ċivili

L-aħħar aġġornament: 12/08/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.