Smigħ ta' xhieda

Italja

Il-kontenut ipprovdut minn
Italja

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna it-Taljan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - Affari civili internazionali

Vía Arenula n. 70

00186 - ROMA - ITALIA

Tel.: 0039 06.6885.2480/2517

Faks: 0039 06.6889.7529

Posta elettronika: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

it-Taljan

jew: il-formoli mimlija fil-lingwa tal-pajjiż rikjedenti sakemm dawn ikunu akkumpanjati bi traduzzjoni fil-lingwa Taljana awtentikata mill-awtorità pubblika jew minn uffiċjal traduttur.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

It-talbiet għall-kumpilazzjoni ta’ xhieda jiġu aċċettati bil-posta jew bil-faks.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna it-Taljan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - Affari civili internazionali -

Vía Arenula n. 70

00186 - ROMA- ITALIA

Tel.: 0039 06.6885.2480/2517

Faks: 0039 06.6889.7529

Posta elettronika: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Ir-Repubblika Taljana ma għandhiex l-intenzjoni li tagħmel użu mill-possibbiltà li tibqa’ żżomm jew li tikkonkludi ma’ Stat Membru ieħor / Stati Membri oħra tal-UE xi ftehimiet li jiffaċilitaw aktar il-kumpilazzjoni ta’ xhieda, billi tqis li d-dispożizzjonijiet li jinsabu fir-Regolament Nru 1206/2001 huma xierqa u suffiċjenti f’dan ir-rigward.

L-aħħar aġġornament: 14/09/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.