Pierādījumu iegūšana

2. pants – Pieprasītāja tiesas

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

3. pants – Centrālā institūcija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Visā Austrijā centrālā struktūra saskaņā ar regulas 3. panta 1. punktu un kompetentā iestāde saskaņā ar 3. panta 3. punktu un saistībā ar 17. pantu ir

Konstitucionālo lietu, reformu, ierobežojumu atcelšanas un tieslietu ministrija (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz).

Museumstrasse 7,

1070 Vienna

Tālr.:    (43-1) 52 1 52 2147

Fakss:    (43-1) 52 1 52 2829

E-pasts: Team.z@bmvrdj.gv.at

5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

Veidlapas var aizpildīt vācu vai angļu valodā.

6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi

Lūgumus var iesniegt, izmantojot pastu, kurjerpastu vai faksu.

17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Konstitucionālo lietu, reformu, ierobežojumu atcelšanas un tieslietu ministrija (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz)

Museumstrasse 7,

1070 Vienna

Tālr.:    (43-1) 52 1 52 2147

Fakss:    (43-1) 52 1 52 2829

E-pasts:  Team.z@bmvrdj.gv.at

21. pants – Nolīgumi vai vienošanās, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 21. panta 2. punkta nosacījumiem

Pašlaik netiek plānots pagarināt kādu no divpusējiem nolīgumiem.

Lapa atjaunināta: 25/03/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.