Įrodymų rinkimas

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Portugalija

Įrodymų rinkimas


*būtina nurodyti

2 straipsnis. Prašomieji teismai

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (portugalų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Centrinė įstaiga, paskirta Portugalijos pagal Tarybos reglamento Nr. 1206/2001 3 straipsnį:

Teisingumo vykdymo generalinis direktoratas (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISBON

Tel.: +351 21 790 62 00; +351 21 790 62 23

Faks. +351 21 154 51 00

E. paštas: correio@dgaj.mj.pt

Interneto svetainė: http://www.dgaj.mj.pt/

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (portugalų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Standartinėms formoms užpildyti naudotinos portugalų arba ispanų kalbos.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Prašymai ir kiti pranešimai priimami:

paštu

faksu

telematinėmis priemonėmis

Neatidėliotinais atvejais galima pasinaudoti šiais būdais:

telegrama

telefono skambučiu (po kurio turi būti pateiktas rašytinis dokumentas)

kitomis analogiškomis ryšio priemonėmis

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (portugalų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Centrinė įstaiga, kompetentinga vertinti tiesioginio įrodymų paėmimo prašymus:

Teisingumo vykdymo generalinis direktoratas (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBON

Portugalija

Tel.: +351 21 790 62 00

Faks. +351 21 154 51 00/60

E. paštas: correio@dgaj.mj.pt

Interneto svetainė: http://www.dgaj.mj.pt/

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (portugalų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Pagal Tarybos reglamento 1206/2001 21 straipsnio 1 dalį pridedamos gegužės 27 d. dekreto Nr. 14/98, pranešimo 274/98 ir sąrašo Nr. 73/2000 kopijos su nuoroda į Portugalijos Respublikos ir Ispanijos Karalystės susitarimą dėl teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose ir civilinėse bylose.

Paskutinis naujinimas: 26/02/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma