Įrodymų rinkimas

Vengrija

Turinį pateikė
Vengrija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Vengrija

Įrodymų rinkimas


*būtina nurodyti

2 straipsnis. Prašomieji teismai

Nagrinėti teisinės pagalbos prašymus dėl įrodymų rinkimo priklauso apylinkės teismo (Budapešte – Budos centrinis apylinkės teismas (Budai Központi Kerületi Bíróság)), jurisdikcijai ir kompetencijai, kurio teritorijoje

(a) asmuo, kuris turi būti išklausytas, turi nuolatinę arba įprastinę gyvenamąją vietą Vengrijoje,

(b) yra patikros objektas, arba

(c) rinkti įrodymus yra praktiškiausia, visų pirma, kai keli asmenys, kuriuos reikia išklausyti, jo teritorijoje turi nuolatinę arba įprastinę gyvenamąją vietą ir (arba) kai keli patikros objektai priklauso kelių teismų jurisdikcijai.

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Vengrijoje centrinės įstaigos užduotis vykdo už teismų sistemą atsakingas ministras.

Teisingumo ministerija (Igazságügyi Minisztérium)

Tarptautinės privatinės teisės departamentas (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresas: Kossuth Lajos tér 2-4, H-1055 Budapest

Pašto adresas: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefonas +36 1 795 6094

Faksas +36 1 795 0463

E. paštas nmfo@im.gov.hu

Kalbos: Vengrų, vokiečių, anglų ir prancūzų.

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Vengrijos teismai priima prašymus vengrų, anglų arba vokiečių kalba.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Vengrijos teismai priima prašymus paštu, faksu arba elektroniniu būdu.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Vengrijoje centrinės įstaigos užduotis vykdo už teismų sistemą atsakingas ministras.

Teisingumo ministerija (Igazságügyi Minisztérium)

Tarptautinės privatinės teisės departamentas (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresas: Kossuth Lajos tér 2-4, H-1055 Budapest

Pašto adresas: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefonas +36 1 795 6094

Faksas +36 1 795 0463

E. paštas nmfo@im.gov.hu.

Paskutinis naujinimas: 11/01/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma