Izvođenje dokaza

Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 1206/2001

Opće informacije

Cilj je Uredbe Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima poboljšati, pojednostavniti i ubrzati suradnju između sudova u izvođenju dokaza.

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije, osim u Danskoj. Između Danske i drugih država članica primjenjuje se Konvencija iz 1970. o izvođenju dokaza u inozemstvu u građanskim ili trgovačkim stvarima.

Uredbom se predviđaju dva načina izvođenja dokaza između država članica: izvođenje dokaza putem zamoljenog suda i neposredno izvođenje dokaza od strane suda koji upućuje zahtjev.

Sud koji upućuje zahtjev sud je u kojemu se sudski postupci pokreću ili razmatraju. Zamoljeni sud sud je druge države članice nadležan za izvođenje dokaza. Središnje tijelo nadležno je za dostavu informacija i traženje rješenja za eventualne poteškoće koje mogu nastati u vezi sa zahtjevom.

Uredbom se predviđa deset obrazaca.

Europski portal e-pravosuđe sadržava informacije o primjeni te Uredbe i alat za ispunjavanje obrazaca prilagođen korisnicima.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Ostale poveznice

Haaška konvencija od 18. ožujka 1970

ARHIVIRANA internetska stranica Europskog pravosudnog atlasa (ukinuta 30. rujna 2017.)


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Izvođenje dokaza


*obvezan unos
Posljednji put ažurirano: 19/02/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici