Izvođenje dokaza

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Švedska

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. – zamoljeni sudovi

– okružni sudovi (tingsrätter).

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Središnje tijelo koje je nadležno za donošenje odluka o zahtjevima u skladu s člankom 17. Uredbe:

Ministarstvo pravosuđa (Justitiedepartementet)
Odjel za kaznene predmete i međunarodnu pravosudnu suradnju (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
Središnje tijelo (Centralmyndigheten)
SE-103 33 Stockholm
Tel.: (46-8) 405 45 00
Faks: (46-8) 405 46 76
E-pošta: ju.birs@gov.se

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Obrasci se osim na švedskom mogu popunjavati i na engleskom jeziku.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Dokumenti se u Švedsku mogu slati poštom, dostavom ili faksom ili, prema dogovoru, drugim putem.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Ministarstvo pravosuđa
Odjel za kaznene predmete i međunarodnu pravosudnu suradnju
Središnje tijelo
S-103 33 Stockholm
Tel.: (46-8) 405 45 00
Faks: (46-8) 405 46 76
E-pošta: ju.birs@gov.se

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Trenutačno ne postoje takvi sporazumi ili dogovori.

Posljednji put ažurirano: 06/07/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici