Izvođenje dokaza

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Informacije su dostupne putem alata za pretraživanje sudova.

Članak 3. – središnje tijelo

Središnje je tijelo slovensko Ministarstvo pravosuđa (Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije).

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 13695342

Faks: +386 13695783

E-pošta: gp.mp@gov.si

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Slovenija će prihvatiti obrasce popunjene na slovenskom ili engleskom jeziku.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Slovenija

Tel.: +386 13695342

Faks: +386 13695783

E-pošta: mp@gov.si

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

  • Ugovor između Republike Slovenije i Republike Hrvatske o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 7. veljače 1994.
Posljednji put ažurirano: 03/01/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.