Izvođenje dokaza

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Rumunjska

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. – zamoljeni sudovi

U Rumunjskoj je za zaprimanje zahtjeva nadležan okružni sud na području se čije nadležnosti uzimaju dokazi koje su zatražile države članice EU-a.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Središnje tijelo

Središnje je rumunjsko tijelo Ministarstvo pravosuđa.

Ministarstvo pravosuđa

Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Služba za međunarodnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă)

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Telefon: +40372041077 tajništvo

Tel.: +40372041083, +40372041218 (Služba za međunarodnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima) (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Faks: +40372041079; +40372041084

E-pošta: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Prenošenje zahtjeva i drugih obavijesti: rumunjski.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Dokumenti se mogu slati poštom ili faksom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Ministarstvo pravosuđa

Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju

Služba za međunarodnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: +40372041077 tajništvo

Tel.: +40372041083, +40372041218 (Služba za međunarodnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima)

Faks: +40372041079

Adresa e-pošte: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 17/06/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici