Izvođenje dokaza

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Portugal

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Glavna uprava za pravosuđe (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, br. 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9 – 14

PT – 1990-097 LISABON

Telefon: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Telefaks: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-pošta: correio@dgaj.mj.pt

Internetske stranice: https://dgaj.justica.gov.pt/

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Standardne obrasce treba ispuniti na portugalskom ili španjolskom jeziku.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Zahtjevi i druge obavijesti mogu se dostavljati:

poštom

telefaksom

telematskim sredstvima.

U hitnim slučajevima mogu se upotrijebiti:

telegram

telefonski poziv (nakon kojeg je potrebno dostaviti pisani dokument)

druga analogna sredstva komunikacije.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Središnje je tijelo nadležno tijelo za ocjenu zahtjeva za neposredno izvođenje dokaza:

Glavna uprava za pravosuđe (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, br. 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISABON

Portugal

Telefon: (351) 21 790 62 00

Telefaks: (351) 211545100/60

E-pošta: correio@dgaj.mj.pt

Internetske stranice: https://dgaj.justica.gov.pt/

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Za potrebe članka 21. stavka 3. priložene su preslike Uredbe br. 14/98 od 27. svibnja 1998., Obavijesti 274/98 i popisa br. 73/2000, u kojima se upućuje na Sporazum između Portugalske Republike i Kraljevine Španjolske o pravosudnoj suradnji u kaznenim i građanskim stvarima.

Posljednji put ažurirano: 14/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici