Izvođenje dokaza

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Portugal

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Središnje tijelo koje je Portugal odredio u skladu s člankom 3. Uredbe Vijeća 1206/2001:

Glavna uprava za pravosudnu administraciju (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISABON

Tel.: +351 21 790 62 00; +351 21 790 62 23

Faks: +351 21 154 51 00

E-pošta: correio@dgaj.mj.pt

Web-mjesto: http://www.dgaj.mj.pt/

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Standardni obrasci mogu se ispunjavati na portugalskom ili španjolskom jeziku.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Zahtjevi i druge obavijesti mogu se dostavljati:

poštom

telefaksom

telematskim sredstvima.

U hitnim slučajevima mogu se upotrijebiti:

telegram

telefonski poziv (nakon kojeg je potrebno dostaviti pisani dokument)

druga analogna sredstva komunikacije.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Središnje je tijelo nadležno tijelo za procjenu zahtjeva za izravno izvođenje dokaza:

Glavna uprava za pravosudnu administraciju (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISABON

Portugal

Tel.: +351 21 790 62 00

Faks: +351 21 154 51 00/60

E-pošta: correio@dgaj.mj.pt

Web-mjesto: http://www.dgaj.mj.pt/

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Za potrebe članka 21. stavka 3. Uredbe Vijeća 1206/2001, priloženi su preslika Dekreta br. 14/98 od 27. svibnja, Obavijest 274/98 i popis br. 73/2000 uz upućivanje na Sporazum između Portugalske Republike i Kraljevine Španjolske o pravosudnoj suradnji u kaznenim i građanskim stvarima

Posljednji put ažurirano: 12/08/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici