Izvođenje dokaza

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Središnje tijelo koje je Portugal odredio u skladu s člankom 3. Uredbe Vijeća 1206/2001:

Glavna uprava za pravosudnu administraciju (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISABON

Tel.: +351 21 790 62 00; +351 21 790 62 23

Faks: +351 21 154 51 00

E-pošta: correio@dgaj.mj.pt

Web-mjesto: http://www.dgaj.mj.pt/

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Standardni obrasci mogu se ispunjavati na portugalskom ili španjolskom jeziku.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Zahtjevi i druge obavijesti mogu se dostavljati:

poštom

telefaksom

telematskim sredstvima.

U hitnim slučajevima mogu se upotrijebiti:

telegram

telefonski poziv (nakon kojeg je potrebno dostaviti pisani dokument)

druga analogna sredstva komunikacije.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Središnje je tijelo nadležno tijelo za procjenu zahtjeva za izravno izvođenje dokaza:

Glavna uprava za pravosudnu administraciju (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISABON

Portugal

Tel.: +351 21 790 62 00

Faks: +351 21 154 51 00/60

E-pošta: correio@dgaj.mj.pt

Web-mjesto: http://www.dgaj.mj.pt/

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Za potrebe članka 21. stavka 3. Uredbe Vijeća 1206/2001, priloženi su preslika Dekreta br. 14/98 od 27. svibnja, Obavijest 274/98 i popis br. 73/2000 uz upućivanje na Sporazum između Portugalske Republike i Kraljevine Španjolske o pravosudnoj suradnji u kaznenim i građanskim stvarima

Posljednji put ažurirano: 26/02/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.