Izvođenje dokaza

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Članak 3. – središnje tijelo

Središnje je tijelo:

Parquet Général (Glavno državno odvjetništvo)
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luksemburg
Telefon: (352) 47 59 81-336
Telefaks: (352) 47 05 50
E-pošta: parquet.general@justice.etat.lu

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Luksemburg prihvaća obrazac zahtjeva ispunjen na njemačkom ili francuskom jeziku.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Načini slanja prihvaćeni u Luksemburgu sljedeći su:

–  pošta

–  telefaks.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Središnje je tijelo:

Parquet Général (Glavno državno odvjetništvo)
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luksemburg
Telefon: (352) 47 59 81-336
Telefaks: (352) 47 05 50
E-pošta: parquet.general@justice.etat.lu

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

  • Konvencija od 17. ožujka 1972. između Velikog Vojvodstva Luksemburga i Republike Austrije kao dodatak Haškoj konvenciji od 1. ožujka 1954. o građanskom postupku.
  • Razmjena izjava od 23. srpnja 1956. između Francuske i Luksemburga o slanju zamolnica.
Posljednji put ažurirano: 29/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.