Izvođenje dokaza

Litva

Sadržaj omogućio
Litva

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Litva

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Zamoljeni sudovi su prvostupanjski sudovi: okružni sudovi te, u zakonom propisanim slučajevima, regionalni sudovi. Regionalni sudovi u ulozi prvostupanjskih sudova odlučuju o parničnim predmetima:

1. za zahtjeve čija je vrijednost veća od 43 500 EUR, osim predmeta koji se odnose na obiteljsko pravo, radni odnos ili naknadu za nematerijalnu štetu;

2. u vezi s moralnim i pravnim odnosima koji su uređeni autorskim pravom;

3. u vezi s pravnim odnosima koji proizlaze iz civilnog javnog natječaja;

4. u vezi sa stečajem i restrukturiranjem, osim predmeta povezanih sa stečajem fizičkih osoba;

5. u kojima je jedna stranka strana država;

6. u vezi sa zahtjevima za prisilnu prodaju udjela (interesa, udjela članova);

7. u vezi sa zahtjevima koji se odnose na istragu djelatnosti pravnog subjekta;

8. u vezi s naknadom materijalne ili nematerijalne štete zbog kršenja utvrđenih prava pacijenta;

9. drugim parničnim predmetima o kojima u skladu s pravom odlučuju regionalni sudovi kao prvostupanjski sudovi.

Članak 3. – središnje tijelo

Središnje tijelo: Ministarstvo pravosuđa Republike Litve

Ministarstvo pravosuđa Republike Litve
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Telefaks: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-pošta: rastine@tm.lt

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Republika Litva prihvaća obrasce ispunjene na litavskom, engleskom ili francuskom jeziku.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Prihvaćaju se zahtjevi za izvođenje dokaza koji su poslani poštom ili telefaksom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Ministarstvo pravosuđa Republike Litve
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Telefaks: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-pošta: rastine@tm.lt

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Litva nije sklopila sporazume ili dogovore s drugim državama članicama s ciljem daljnjeg olakšavanja izvođenja dokaza, kako je navedeno u članku 21. stavku 2.

Posljednji put ažurirano: 21/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici