Izvođenje dokaza

Irska

Sadržaj omogućio
Irska

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Sud nadležan za izvođenje dokaza u skladu s ovom Uredbom:

District Court (Okružni sud)

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Telefon: (353-01) 888 6152

Faks: (353-01) 878 3218

E-pošta: MaryO'Mara@courts.ie

Osoba za kontakt: gđa Mary O'Mara

Mjesna nadležnost: nacionalna

(Okruzi Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

Članak 3. – središnje tijelo

Središnje tijelo koje pruža informacije sudovima i pronalazi rješenja za eventualne poteškoće:

Courts Service (Sudska služba)

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Telefon: (353-01) 888 6152

Faks: (353-01) 878 3218

E-pošta: MaryO'Mara@courts.ie

Mjesna nadležnost: nacionalna.

(Okruzi Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Prihvatit će se samo obrasci ispunjeni na engleskom jeziku.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Zahtjevi se mogu slati poštom, faksom ili e-poštom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Circuit & District Court Operations Directorate (Operativna uprava okružnih sudova)

Courts Service (Sudska služba),

4th Floor Phoenix House,

15 – 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Telefon: (353-01) 888 60 45 / (353-01) 888 60 69

Faks: (353-01) 888 60 63

E-pošta: PatMoynan@courts.ie

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Ne postoje.

Posljednji put ažurirano: 18/11/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.