Izvođenje dokaza

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Njemačka

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. – zamoljeni sudovi

U svrhe izvođenja dokaza zamoljeni sud u smislu članka 2. stavka 1. Uredbe jest okružni sud (Amtsgericht) onog okruga u kojem će se voditi postupak. Vlade saveznih pokrajina (Länder) mogu izdati izvršni nalog kojim se jednom sudu nalaže da obavi zadaće zamoljenog suda u okruzima za koje je mjesno nadležno nekoliko lokalnih okružnih sudova.

Članak 3. – središnje tijelo

Zadaće središnjeg tijela u pojedinačnim saveznim pokrajinama obavlja tijelo koje je imenovala vlada te savezne pokrajine. To je tijelo obično pravosudno tijelo savezne pokrajine ili viši regionalni sud (Oberlandesgericht) u toj saveznoj pokrajini.

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Jedini prihvaćeni jezik zahtjeva i obavijesti iz Uredbe jest njemački, a i obrazac zahtjeva mora biti ispunjen na njemačkom.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Dostupni su sljedeći načini primitka:

– za primanje i slanje: pošta, uključujući privatne kurirske službe, faks,

– za neformalnu komunikaciju: telefon i e-pošta.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Zadaće središnjeg tijela u pojedinačnim saveznim pokrajinama obavlja tijelo koje je imenovala vlada te savezne pokrajine. To je tijelo obično pravosudno tijelo savezne pokrajine ili viši regionalni sud (Oberlandesgericht) u toj saveznoj pokrajini.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Posljednji put ažurirano: 22/06/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici