Bewijsopname

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Finska

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Artikel 2 – aangezochte gerecht

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 3 – centraal orgaan

Het in artikel 3, lid 1, van de verordening bedoelde centraal orgaan is het Ministerie van Justitie. Het is bevoegd voor het gehele land. Het centrale orgaan, dus het Ministerie van Justitie, wordt aangewezen als de in artikel 3, lid 3, van de verordening bedoelde bevoegde autoriteit die overeenkomstig artikel 17 over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging beslist. Het adres is:

Bezoekadres:

Ministerie van Justitie (Oikeusministeriö)

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Correspondentieadres:

Ministerie van Justitie (Oikeusministeriö)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel. (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority@om.fi

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

Talen: Fins, Zweeds, Engels.

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

Verzoeken kunnen worden ingediend per post, fax of e-mail.

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Ministerie van Justitie (Oikeusministeriö)

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Correspondentieadres:

Ministerie van Justitie (Oikeusministeriö)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel. (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority@om.fi

Artikel 21 – overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 21, lid 2

Niet van toepassing

Laatste update: 16/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici