Izvođenje dokaza

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Hrvatska

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Za izvođenje dokaza u Republici Hrvatskoj kao zamoljeni sud nadležan je:

- općinski sud na čijem se području procesna radnja treba provesti odnosno samo jedan općinski sud ili samo neki od općinskih sudova s područja jednog ili više županijskih sudova koje za obavljanje izvođenja dokaza, u smislu Uredbe, ovlasti predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Popis prijamnih mjesta u Republici Hrvatskoj, odnosno nazivi i adrese i zemljopisna područja nadležnih pravosudnih tijela nalaze se u bazi podataka o sudovima dostupnoj na Europskom portalu e-pravosuđa.

Članak 3. – središnje tijelo

Središnje tijelo odgovorno za a) dostavu informacija sudovima; b) traženje rješenja za bilo kakve poteškoće koje se mogu pojaviti u odnosu na zahtjev; c) prosljeđivanje zahtjeva nadležnome sudu, u izuzetnim slučajevima i na zahtjev suda koji upućuje zahtjev jest:

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske

Ulica grada Vukovara 49

tel: +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

web: http://www.mprh.hr

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Republika Hrvatska zaprima obrasce na hrvatskom jeziku.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Upućivanje zahtjeva i ostalih obavijesti moguće je putem pošte (iznimno faxom ili putem e-maila).

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

tel.: +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

web: http://www.mprh.hr

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Odnos prema postojećim ili budućim konvencijama ili sporazumima između država članica - ugovori ili sporazumi sklopljeni između Republike Hrvatske i država članica:

- Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u gračanskim i kaznenim stvarima od 07.02.1994.

Posljednji put ažurirano: 05/07/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici