Izvođenje dokaza

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Belgija

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Središnje tijelo odgovorno za zadaće propisane člankom 3. stavcima 1. i 3. Uredbe jest Savezna javna služba za pravosuđe (Service public fédéral Justice).

Service public fédéral Justice

Service d’Entraide judiciaire internationale en matière civile

Boulevard de Waterloo, 115

B-1000 Bruxelles

BELGIJA

Telefon: 32 25426511

Telefaks: 32 25427006 / 32 25427038

E-adresa: eu1206ue@just.fgov.be

Jezici: francuski, nizozemski, engleski.

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Standardni obrazac zahtjeva i popratna dokumentacija moraju biti sastavljeni na jeziku sudskog okruga prvostupanjskog suda kojem je zahtjev upućen.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Načini slanja prihvaćeni u Belgiji:

– poštom

– telefaksom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Service public fédéral Justice (Service d'Entraide judiciaire internationale en matière civile)

Boulevard de Waterloo, 115 1000 Bruxelles

Tel: 32 25426511; telefaks: 32 25427006 / 32 25427038

E-adresa: eu1206ue@just.fgov.be

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Belgija izjavljuje da, u odnosu na ostale države članice, Uredba ima prednost u pitanjima iz njezina područja primjene pred sljedećim instrumentima:

  • Konvencijom od 21. lipnja 1922. između Belgije i Velike Britanije o slanju sudskih i izvansudskih pismena i prikupljanju dokaza;
  • Haškom konvencijom od 1. ožujka 1954. o građanskom postupku;
  • Konvencijom od 1. ožujka 1956. između Belgije i Francuske o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima;
  • Njujorškom konvencijom od 20. lipnja 1956. o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu;
  • Sporazumom od 25. travnja 1959. između Vlade Belgije i Vlade Savezne Republike Njemačke o olakšavanju primjene Haške konvencije od 1. ožujka 1954. o građanskom postupku;
  • Konvencijom od 23. listopada 1989. između Belgije i Austrije o uzajamnoj pravnoj pomoći i pravnoj suradnji, dodatku Haškoj konvenciji od 1. ožujka 1954. o građanskom postupku.
Posljednji put ažurirano: 04/01/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici