Todisteiden vastaanottaminen

Italia

Sisällön tuottaja:
Italia

2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

3 artikla – Keskuselin

Ministero della giustizia (Oikeusministeriö)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile (Siviilioikeuden pääosasto)

Ufficio I - Affari civili internazionali

Vía Arenula n. 70

00186 - ROMA - ITALIA

Puhelin: 0039 06.6885.2480/2517

Faksi: 0039 06.6885.2480/7529

Sähköposti: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

Italia

Tai: Lomakkeet voidaan laatia myös pyynnön esittäneen maan kielellä, jos mukaan liitetään viranomaisen tai virallisen kääntäjän varmentama italiankielinen käännös.

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

Todisteiden vastaanottamista koskevat pyynnöt voidaan toimittaa postitse tai faksilla.

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Ministero della giustizia (Oikeusministeriö)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile (Siviilioikeuden pääosasto)

Ufficio I - Affari civili internazionali

Vía Arenula n. 70

00186 - ROMA - ITALIA

Puhelin: 0039 06.6885.2480/2517

Faksi: 0039 06.6885.2480/7529

Sähköposti: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Italia ei aio käyttää mahdollisuutta pitää voimassa tai tehdä muiden EU:n jäsenvaltioiden kanssa sopimuksia tai järjestelyjä todisteiden vastaanottamisen helpottamisesta, koska se katsoo, että asetuksen (EY) N:o 1206/2001 säännökset ovat tätä tarkoitusta varten asianmukaiset ja riittävät.

Päivitetty viimeksi: 26/06/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.