Todisteiden vastaanottaminen

ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Ranska

Todisteiden vastaanottaminen


*pakollinen kenttä

2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Ranskassa todisteiden vastanottamista koskevien pyyntöjen täytäntöönpano siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa kuuluu alioikeuksien (tribunal de grande instance) yksinomaiseen toimivaltaan.

Pyyntö todisteiden vastaanottamisesta esitetään alueellisesti toimivaltaiselle alioikeudelle.

Tiedot toimivaltaisen tuomioistuin määräytymisestä ja sen yhteystiedot ovat saatavilla Euroopan oikeusportaaliin sisältyvästä Euroopan oikeudellisesta kartastosta.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

3 artikla – Keskuselin

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Ranska on päättänyt nimittää yhden ainoan elimen, jolla on valtakunnallinen toimivalta. Tämä elin on oikeusministeriön alainen unionin oikeudesta, kansainvälisestä yksityisoikeudesta ja siviiliasioissa annettavasta oikeusavusta vastaava yksikkö (Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile, BDIP). Sen yhteystiedot ovat seuraavat:

Osoite:
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Puhelin: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Faksi: 00 33 (0)1 44 77 61 22
Sähköposti: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Alioikeuksille ja Ranskan nimittämälle keskuselimelle toimitettavat lomakkeet on laadittava ranskaksi tai käännettävä ranskan kielelle.

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Pyynnöt voidaan lähettää ranskalaisille tuomioistuimille ja keskuselimelle postitse, faksilla tai sähköpostilla.

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Puhelin: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Faksi: 00 33 (0)1 44 77 61 22
Sähköposti: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

21 artiklan 3 kohdan a alakohta: Ranskan muiden jäsenvaltioiden kanssa tekemät sopimukset, joiden tarkoituksena on helpottaa todisteiden vastaanottamista ja jotka ovat asetuksen mukaisia ja pidetään voimassa

Voimassa pidetään ainoastaan Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan 2. helmikuuta 1922 tekemä sopimus, jonka tarkoituksena on helpottaa muodollisuuksia menettelyissä, joiden osapuolet ovat Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvia henkilöitä.

Tämä sopimus on ulotettu koskemaan Kansanyhteisön maita ja Yhdistyneen kuningaskunnan merentakaisia alueita, joita 28. toukokuuta 2001 annettu asetus (EY) N:o 1206/2001 ei koske.

Päivitetty viimeksi: 21/05/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme