Απόκτηση αποδείξεων

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Πορτογαλία

Διεξαγωγή αποδείξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 – Δικαστήρια εκτέλεσης

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο

Το κεντρικό όργανο που έχει οριστεί από την Πορτογαλία σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου είναι το εξής:

Direção-Geral da Administração da Justiça (Γενική Διεύθυνση Διοίκησης της Δικαιοσύνης)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISBOA

Tηλ: +351 21 790 62 00 +351 21 790 62 23

Φαξ: +351 21 154 51 00

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: correio@dgaj.mj.pt

Ιστότοπος: http://www.dgaj.mj.pt/

Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Οι γλώσσες που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση των τυποποιημένων εντύπων είναι η πορτογαλική ή η ισπανική.

Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Η διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων μπορεί να γίνει με τα εξής μέσα:

Ταχυδρομείο

Φαξ

Τηλεματικά μέσα

Τα παρακάτω μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επείγουσες περιπτώσεις:

Τηλεγράφημα

Τηλεφωνική επικοινωνία (την οποία ακολουθεί έγγραφο)

Άλλα ανάλογα μέσα επικοινωνίας

Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Το κεντρικό όργανο που είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση παραγγελιών για την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων:

Direção-Geral da Administração da Justiça (Γενική Διεύθυνση Διοίκησης της Δικαιοσύνης)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBOA

Πορτογαλία

Tηλ: +351 21 790 62 00

Φαξ: +351 21 154 51 00/60

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: correio@dgaj.mj.pt

Ιστότοπος: http://www.dgaj.mj.pt/

Άρθρο 21 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 21 παράγραφος 2

Για τους σκοπούς του άρθρου 21 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, επισυνάπτονται αντίγραφα του διατάγματος αριθ. 14/98, της 27ης Μαΐου, της ανακοίνωσης αριθ. 274/98 και του καταλόγου αριθ. 73/2000 αναφορικά με τη Σύμβαση μεταξύ της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Ισπανίας σχετικά με την δικαστική συνεργασία σε ποινικές και αστικές υποθέσεις

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο