Απόκτηση αποδείξεων

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

Άρθρο 2 – Δικαστήρια εκτέλεσης

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο

Το κεντρικό όργανο που έχει οριστεί από την Πορτογαλία σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου είναι το εξής:

Direção-Geral da Administração da Justiça (Γενική Διεύθυνση Διοίκησης της Δικαιοσύνης)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISBOA

Tηλ: +351 21 790 62 00 +351 21 790 62 23

Φαξ: +351 21 154 51 00

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: correio@dgaj.mj.pt

Ιστότοπος: http://www.dgaj.mj.pt/

Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Οι γλώσσες που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση των τυποποιημένων εντύπων είναι η πορτογαλική ή η ισπανική.

Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Η διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων μπορεί να γίνει με τα εξής μέσα:

Ταχυδρομείο

Φαξ

Τηλεματικά μέσα

Τα παρακάτω μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επείγουσες περιπτώσεις:

Τηλεγράφημα

Τηλεφωνική επικοινωνία (την οποία ακολουθεί έγγραφο)

Άλλα ανάλογα μέσα επικοινωνίας

Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Το κεντρικό όργανο που είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση παραγγελιών για την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων:

Direção-Geral da Administração da Justiça (Γενική Διεύθυνση Διοίκησης της Δικαιοσύνης)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBOA

Πορτογαλία

Tηλ: +351 21 790 62 00

Φαξ: +351 21 154 51 00/60

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: correio@dgaj.mj.pt

Ιστότοπος: http://www.dgaj.mj.pt/

Άρθρο 21 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 21 παράγραφος 2

Για τους σκοπούς του άρθρου 21 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, επισυνάπτονται αντίγραφα του διατάγματος αριθ. 14/98, της 27ης Μαΐου, της ανακοίνωσης αριθ. 274/98 και του καταλόγου αριθ. 73/2000 αναφορικά με τη Σύμβαση μεταξύ της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Ισπανίας σχετικά με την δικαστική συνεργασία σε ποινικές και αστικές υποθέσεις

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.