Απόκτηση αποδείξεων

Ιταλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ιταλία

Διεξαγωγή αποδείξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 – Δικαστήρια εκτέλεσης

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - Affari civili internazionali

Vía Arenula n. 70

00186 - ROMA - ITALIA

Τηλ.: 0039 06.6885.2480/2517

Φαξ: 0039 06.6889.7529

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Ιταλικά

Εναλλακτικά: Έντυπα συμπληρωμένα στη γλώσσα της αιτούσας χώρας, υπό τον όρο ότι συνοδεύονται από τη μετάφρασή τους στην ιταλική γλώσσα, επικυρωμένη από δημόσια αρχή ή από επίσημο μεταφραστή.

Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Γίνονται δεκτές αιτήσεις σχετικές με τη διεξαγωγή αποδείξεων οι οποίες αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με φαξ.

Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - Affari civili internazionali -

Vía Arenula n. 70

00186 - ROMA- ITALIA

Τηλ.: 0039 06.6885.2480/2517

Φαξ: 0039 06.6889.7529

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Άρθρο 21 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 21 παράγραφος 2

Η Ιταλική Δημοκρατία δεν προτίθεται να κάνει χρήση της δυνατότητας να διατηρεί ή να συνάπτει συμβάσεις ή συμφωνίες με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής αποδείξεων, καθώς θεωρεί ότι οι διατάξεις του κανονισμού 1206/2001 είναι κατάλληλες και επαρκείς για τον σκοπό αυτό.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/06/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο