Απόκτηση αποδείξεων

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ουγγαρία

Διεξαγωγή αποδείξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 – Δικαστήρια εκτέλεσης

Η ικανοποίηση των αιτημάτων για νομική αρωγή σε σχέση με τη διεξαγωγή αποδείξεων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα και δικαιοδοσία του τοπικού δικαστηρίου (járásbíróság) [στη Βουδαπέστη, το κεντρικό πρωτοβάθμιο δικαστήριο της Βούδας (a Budai Központi Kerületi Bíróság)], στην περιφέρεια του οποίου

α) το υπό ακρόαση άτομο έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στην Ουγγαρία,

β) βρίσκεται το υπό εξέταση αντικείμενο, ή

γ) μπορεί να είναι προσφορότερη η διεξαγωγή αποδείξεων, ιδίως όπου πολλά προς ακρόαση άτομα έχουν την κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους και/ή όπου πολλά προς εξέταση αντικείμενα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα πολλών δικαστηρίων.

Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ουγγρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην Ουγγαρία, καθήκοντα κεντρικού οργάνου ασκεί ο υπουργός αρμόδιος για το δικαστικό σύστημα.

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Igazságügyi Minisztérium)

Τμήμα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Διεύθυνση: Kossuth Lajos tér 2-4., H-1055 Βουδαπέστη

Ταχυδρομική διεύθυνση: Pf. 2., 1357 Budapest

Tηλ: +36 1 795 6094

Φαξ: +36 1 795 0463

Ηλ. ταχυδρομείο: nmfo@im.gov.hu

Γλώσσες: ουγγρικά, γερμανικά, αγγλικά και γαλλικά.

Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Τα ουγγρικά δικαστήρια δέχονται παραγγελίες στα ουγγρικά, αγγλικά ή γερμανικά.

Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Τα ουγγρικά δικαστήρια δέχονται παραγγελίες μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ουγγρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην Ουγγαρία, καθήκοντα κεντρικού οργάνου ασκεί ο υπουργός αρμόδιος για το δικαστικό σύστημα.

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Igazságügyi Minisztérium)

Τμήμα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Διεύθυνση: Kossuth Lajos tér 2-4., H-1055 Βουδαπέστη

Ταχυδρομική διεύθυνση: Pf. 2., 1357 Budapest

Tηλ: +36 1 795 6094

Φαξ: +36 1 795 0463

Ηλ. ταχυδρομείο: nmfo@im.gov.hu.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο