Bevisoptagelse

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Frankrig

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2 – anmodede ret

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

I Frankrig er det byretten, der har kompetence til at behandle anmodninger om bevisoptagelse i civil- og handelsretlige sager.

Det er byretten i den retskreds, hvor anmodningen om bevisoptagelse skal behandles, der har stedlig kompetence.

Nærmere oplysninger om den kompetente domstol fremgår af Det Europæiske Civilretlige Atlas på webstedet e-justice.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 3 – centralt organ

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Frankrig har valgt at have ét organ med national kompetence, nemlig Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP) under Justitsministeriet, som har følgende adresse:

Adresse:
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tlf.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Formularer, der sendes til byretten og det centrale organ, skal udfyldes på fransk eller oversættes til fransk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Anmodninger kan sendes til retten og det centrale organ pr. brev, fax eller e-mail.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tlf.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Artikel 21, stk. 3, litra a): Aftaler, som Frankrig har indgået med andre medlemsstater for at lette bevisoptagelsen, og som opretholdes, da de er forenelige med forordningen.

Kun den fransk-britiske konvention af 2. februar 1922, som skal lette fuldbyrdelsen af procesdokumenter mellem personer med bopæl i henholdsvis Frankrig og Storbritannien, opretholdes.

Denne aftale er blevet udvidet til at omfatte Commonwealth-landene og Det Forenede Kongeriges oversøiske territorier, idet Frankrigs forbindelser til disse ikke er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001.

Sidste opdatering: 21/05/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website