Zajišťování důkazů

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

Článek 2 – Dožádané soudy

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Ústřední orgán určený pro Portugalsko v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 1206/2001:

Direcção Geral da Administração da Justiça (Generální ředitelství pro správu soudnictví)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISBOA

Tel.: (351) 217906200 – (351) 217906223

Fax: (351) 211545100/60

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Internet: http://www.dgaj.mj.pt/

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Pro vyplňování standardních formulářů musí být použita portugalština nebo španělština.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Přípustnými prostředky pro předávání žádostí a ostatních sdělení jsou:

poštovní zásilky,

fax nebo

elektronický přenos dat.

V naléhavých případech lze využít:

telegram,

telefonický hovor (po němž musí být zaslán písemný dokument) nebo

jiný obdobný komunikační prostředek.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Za posouzení žádostí o přímé dokazování odpovídá ústřední orgán:

Direcção Geral da Administração da Justiça (Generální ředitelství pro správu soudnictví)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBOA

Portugal

Tel.: (351) 217906200

Fax: (351) 211545100/60

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Internet: http://www.dgaj.mj.pt/

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

V souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení (ES) č. 1206/2001 se připojuje kopie nařízení č. 14/98 ze dne 27. května 1998, oznámení č. 274/98 a seznamu č. 73/2000, týkajících se Dohody mezi Portugalskou republikou a Španělským královstvím o justiční spolupráci v trestních a občanských věcech.

Poslední aktualizace: 26/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.