V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Zajišťování důkazů

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Spojené království

Anglie a Wales

Získávání důkazů


*povinný údaj

Článek 2 – Dožádané soudy

Londýn a jihovýchodní Anglie

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Spojené království

Telefon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax: +44 870 324 0025

E-mail: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Internetová stránka: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Jihozápadní Anglie

Bristol Civil and Family Justice Centre

2 Redcliff Street

Bristol

BS1 6GR

Spojené království

Telefon: +44 1173 664 800

Fax: +44 870 324 0048

E-mail: e-filing@bristol.countycourt.gsi.gov.uk

Internetová stránka: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/bristol-civil-and-family-justice-centre?q=bristol

Střední Anglie

Birmingham Civil and Family Justice Centre

Priory Courts

33 Bull Street

Birmingham

B4 6DS

Spojené království

Telefon: + 44 300 123 5577

E-mail: BCJC_EU_Requests@hmcts.gsi.gov.uk

Internetová stránka: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/birmingham-civil-and-family-justice-centre?q=birmingham

Severovýchodní Anglie

Leeds Combined Court

The Court House

1 Oxford Row

Leeds

LS1 3BG

Spojené království

Telefon: +44 113 306 2800

E-mail: djorders@leeds.countycourt.gsi.gov.uk

Internetová stránka: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/leeds-combined-court-centre?q=leeds

Severozápadní Anglie

Manchester County Court and Family Court

1 Bridge Street West

Manchester

M60 9DJ

Spojené království

Telefon: +44 1612 405 000

Fax: +44 1264 785 032

E-mail: e-filing@manchester.countycourt.gsi.gov.uk

Internetová stránka: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/manchester-county-court-and-family-court

Wales

Cardiff Civil and Family Justice Centre

2 Park Street

Cardiff

CF10 1ET

Wales

Spojené království

Telefon: + 44 2920 376 400

Fax: + 44 01264 347 951

E-mail: enquiries@cardiff.countycourt.gsi.gov.uk

Internetová stránka: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/cardiff-civil-and-family-justice-centre?q=cardiff

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Spojené království

Telefon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax: +44 870 324 0025

E-mail: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Internetová stránka: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Jednotný formulář může být vyplněn v anglickém nebo francouzském jazyce.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Žádosti týkající se všech věcí, kromě vymáhání rozhodnutí o stanovení výživného, přijímají určené soudy výhradně poštou.

Věci týkající se vymáhání rozhodnutí o stanovení výživného na základě vzájemnosti v rámci stanovených postupů lze přijmout poštou, faxem nebo elektronickou poštou.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Spojené království

Telefon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax: +44 870 324 0025

E-mail: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Internetová stránka: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Spojené království nehodlá zachovat žádné dvoustranné dohody s ostatními členskými státy týkající se dokazování mezi Spojeným královstvím a ostatními členskými státy. Členské státy, s nimiž dvoustranné dohody má, však informovalo, že má zájem, aby se tyto dohody nadále uplatňovaly ve věcech týkajících se sporů mezi těmito členskými státy a zámořskými územími Spojeného království, která nejsou součástí Evropské unie.

Země, s nimiž má Spojené království dvoustranné dohody, a data těchto dohod jsou uvedeny zde:

Rakousko 31/3/31     Řecko 7/2/36

Belgie 21/6/22     Itálie 17/12/30

Dánsko 29/11/32    Nizozemsko 31/5/32

Finsko 11/8/33       Portugalsko 9/7/31

Francie 2/2/22       Španělsko 27/6/29

Německo 20/3/28    Švédsko 28/8/30

Tyto dvoustranné dohody se budou nadále uplatňovat na tato zámořská území Spojeného království mimo Evropskou unii:

Normanské ostrovy

Ostrov Man

Anguilla

Bermudy

Britské Panenské ostrovy

Kajmanské ostrovy

Falklandské ostrovy (Malvíny) a závislá území

Montserrat

Výsostné oblasti Akrotiri a Dhekelia na Kypru

Svatá Helena a závislá území

Ostrovy Turks a Caicos

Poslední aktualizace: 18/02/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.