Przeprowadzanie dowodu

Холандия

Съдържание, предоставено от
Холандия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Холандия

Събиране на доказателства


*задължително поле

Art. 2 – Sądy wezwane

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 3 – Jednostka centralna

Nazwa i adres jednostki centralnej wykonującej zadania określone w art. 3 ust. 1 rozporządzenia:

Raad voor de Rechtspraak

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Tel.: 070 361 9723

Faks: 070 361 9715

Raad voor de Rechtspraak jest jedyną jednostką centralną odpowiedzialną za realizację zadań określonych w art. 3 ust. 1 rozporządzenia.

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia przyjmowane są również wnioski sporządzone w języku angielskim.

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Środkiem technicznym stosowanym w celu przyjęcia wniosku, którym dysponują sądy w Niderlandach jest faks.

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Nazwa i adres właściwego organu, który na mocy art. 3 ust. 3 jest jednostką odpowiedzialną za rozstrzyganie wniosków zgodnie z art. 17 rozporzadzenia:

Rechtbank ’s-Gravenhage

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage

Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage

Tel.: 070 381 3495

Faks: 070 381 1972

Rechtbank-Gravenhage jest jedynym właściwym organem odpowiedzialnym za rozstrzyganie wniosków zgodnie z art. 17.

Ostatnia aktualizacja: 21/03/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт