Vročanje listin

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Malta

Vročanje dokumentov


*obvezen vnos

Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Izvirna jezikovna različica te strani malteščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Izvirna jezikovna različica te strani malteščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Načini sprejemanja pisanj: Originalne dokumente, skupaj s Prilogo 1 k Uredbi (ES) št. 1393/2007 in bančnim potrdilom, je treba poslati po pošti. Kopije se lahko pošljejo vnaprej po telefaksu in/ali elektronski pošti.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Standardni obrazec se lahko izpolni v angleščini ali malteščini.

Člen 3 - Osrednji organ

Izvirna jezikovna različica te strani malteščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Attorney General’s Office

The Palace

St George’s Square

Valletta VLT1190

Telefon: (+356) 25683214 / (+356) 25683209 / (+356) 25683192 / (+356) 25683205

Telefaks: (+356) 21237281

Geografska območja pristojnosti: Malta in Gozo.

Sredstva, ki so na voljo za prejem in komunikacijo, ter jezikovno znanje: angleščina.

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Angleščina

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Malta namerava odstopati od člena 9(2), saj ni v skladu s procesnim pravom na Malti.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Angleščina

Člen 11 - Stroški vročitve

Stroški iz člena 11(2) te uredbe ustrezajo fiksni taksi v višini 50 EUR za vsako pisanje, ki ga je treba vročiti.

To takso je treba plačati pred vročitvijo. Če zahtevku za vročitev ni priloženo bančno potrdilo o opravljenem plačilu, se dokumenti vrnejo, ne da bi bili obravnavani. Plačilo takse se izvede z bančnim nakazilom osebi, ki ji je treba denar vrniti brez obdelave. Plačilo taks se izvede z bančnim nakazilom Uradu generalnega državnega tožilca na naslednji bančni račun:

Naziv banke: Central Bank of Malta (Malteška centralna banka)

Ime računa: AG Office – Receipt of Service Documents

Številka računa: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Koda SWIFT: MALTMTMT

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Da, Malta nasprotuje.

Člen 15 - Neposredno vročanje

Malta ne nasprotuje.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Ni možno, ker se zahteva dokaz o vročitvi. Če pa se sodba izreče proti osebi, ki ni bila vnaprej pravilno obveščena z vabilom, lahko ta oseba v treh mesecih od razglasitve sodbe zahteva, da se zadeva ponovno obravnava.

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Jih ni.

Zadnja posodobitev: 05/03/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču