Vročanje listin

Irska

Vsebino zagotavlja
Irska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Irska

Vročanje dokumentov


*obvezen vnos

Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Na Irskem so organi za pošiljanje registrarji, ki jih je 26 in delujejo pri uradu okrožnega sodišča v vsakem okrožju.

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Na Irskem so organi za sprejem registrarji, ki jih je 26 in delujejo pri uradu okrožnega sodišča v vsakem okrožju.

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj: pisanja se lahko pošljejo po pošti ali po ponudniku storitev, kot je ponudnik storitev hitre dostave.

Komunikacija za upravne namene lahko poteka tudi po telefaksu in telefonu.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Standardni obrazec se lahko izpolni v irščini ali angleščini.

Člen 3 - Osrednji organ

The Master

The High Court

Four Courts

Dublin 7

Ireland

Komunikacija z glavnim uradom višjega sodišča lahko poteka v angleščini ali irščini po pošti ali po telefaksu na +353 1 8725669. Mogoča je tudi telefonska komunikacija z glavnim uradom višjega sodišča na +353 1 8886000.

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Irska sprejema obrazec vloge (standardni obrazec) v irščini ali angleščini.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Določbe tega odstavka se v irskem pravu ne uporabljajo.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Irska sprejema obrazec potrdila v irščini ali angleščini.

Člen 11 - Stroški vročitve

Če se zahteva osebna vročitev v skladu s členom 11(2), jo bo izvedla pravna agencija, zasebni preiskovalec ali odvetnik, stranki pa se bosta dogovorili o honorarju, ki običajno znaša od 70 EUR do 100 EUR.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Irska ne nasprotuje.

Člen 15 - Neposredno vročanje

Irska ne bo opravljala neposrednega vročanja.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Ne glede na določbe odstavka 1 lahko sodišče na Irskem izreče sodbo tudi, če ni bilo prejeto potrdilo o vročitvi oziroma dostavi, če so izpolnjeni vsi pogoji iz odstavka 2.

Kar zadeva člen 19(4), se mora sodišče prepričati, da je bil predlog za vrnitev v prejšnje stanje vložen v razumnem roku po tem, ko je bil toženec seznanjen s sodbo.

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Jih ni.

Zadnja posodobitev: 10/04/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču