Betekening en kennisgeving van stukken

Polen

Inhoud aangereikt door
Polen

BEVOEGDE GERECHTEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Polen

Betekening en kennisgeving van stukken


*verplichte invoer

Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

Stukken kunnen enkel per post worden toegezonden.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Het modelformulier kan in het Pools, Engels of Duits worden ingevuld.

Artikel 3 - Centrale instantie

Ministerie van Justitie

Dienst voor internationale samenwerking en Europees recht

Al. Ujazdowskie 11

00 – 950 Warschau

Tel./fax: +48 22 628 09 49

Talen: Pools, Engels en Duits

Artikel 4 - Verzending van stukken

Voor de invulling van het modelformulier in bijlage I bij de verordening worden het Pools, het Engels en het Duits aanvaard.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

Overeenkomstig het Poolse recht hoeft de betekening of kennisgeving van een stuk niet binnen een bepaalde termijn te worden verricht.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Voor de invulling van het modelformulier in bijlage I bij de verordening worden het Pools, het Engels en het Duits aanvaard.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

De betekening van gerechtelijke stukken is gratis.

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

Polen verzet zich tegen betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren op zijn grondgebied, tenzij van het stuk betekening of kennisgeving moet worden gedaan aan een onderdaan van de lidstaat van herkomst van dat stuk.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Deze wijze van betekening is niet toegestaan door de Poolse wetgeving.

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

Indien een verzoek om verlening van een nieuwe termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel niet is ingediend binnen een termijn van een jaar te rekenen vanaf de dag waarop de beslissing is gegeven, is het slechts in uitzonderlijke omstandigheden ontvankelijk.

Artikel 20 - overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 20, lid 2

Niet van toepassing

Laatste update: 30/03/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website