Notifika ta' dokumenti

Slovakkja

Il-kontenut ipprovdut minn
Slovakkja

SIB QRATI KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Slovakkja

Għoti ta' Dokumenti


*input mandatarju

L-Artikolu 2(1) - Aġenziji Trażmettituri

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 2(2) - Aġenziji li jirċievu

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 2(4)(c) - Mezzi biex jiġu rċevuti d-dokumenti

L-awtoritajiet Slovakki jaċċettaw talbiet bil-miktub għal notifiki ta’ dokumenti, f’forma stampata.

L-Artikolu 2(4)(d) - Il-lingwi li jistgħu jintużaw għat-tlestija tal-formola standard fl-Anness I

Skont l-Artikolu 2(4), ir-Repubblika Slovakka se taċċetta l-lingwa Ċeka u Ingliża, kif ukoll is-Slovakk, għall-ikkompletar tal-formoli.

L-Artikolu 3 - Korp ċentrali

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna is-Slovakk ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka

It-Taqsima tad-Dritt Internazzjonali Privat (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Župné nám. 13

813 11 Bratislava

Slovak Republic

Tel.: (421) 2 888 91 258

Faks: (421) 2 888 91 604

Posta elettronika: civil.inter.coop@justice.sk

Lingwi: Slovakk, Ċek, Ingliż, Franċiż, Ġermaniż.

L-Artikolu 4 - Trasmissjoni tad-dokumenti

Skont l-Artikolu 4, ir-Repubblika Slovakka se taċċetta l-lingwa Ċeka u Ingliża, kif ukoll is-Slovakk, għall-ikkompletar tal-formoli.

L-Artikolu 8(3) u 9(2) - Termini preskrittivi stabbiliti mil-liġi nazzjonali għan-notifika tad-dokumenti

Ir-Repubblika Slovakka ma għandha xejn x’tikkomunika rigward l-Artikoli 8(3) u 9(2), billi d-dritt Slovakk ma jirrikjedix li ċerti dokumenti jiġi nnotifikati fi żmien perjodu partikulari kif prevedut b’dawn l-artikoli.

L-Artikolu 10 - Ċertifikat tas-servizz u kopja tad-dokument innotifikat

Skont l-Artikolu 10, ir-Repubblika Slovakka se taċċetta l-lingwa Ċeka u Ingliża, kif ukoll is-Slovakk, għall-ikkompletar tal-formoli.

L-Artikolu 11 - Spejjeż tas-servizz

Id-dokumenti huma nnotifikati b’mod prinċipali mill-qorti li tkun irċeviet it-talba. Madankollu, taħt ċerti ċirkostanzi qorti tista’ tafda uffiċjal ġudizzjarju b’dokumenti ta’ notifika. Jekk l-uffiċjal afdat mill-qorti jkun bailiff (súdny exekútor), in-notifika tkun soġġetta għal miżata fissa ta’ EUR 6.64 għal kull dokument notifikat.

L-Artikolu 13 - Servizz minn aġenti diplomatiċi jew konsulari

Ir-Repubblika Slovakka topponi n-notifika ta’ dokumenti tal-qorti permezz ta’ aġenti diplomatiċi jew konsulari, sakemm id-dokumenti ma jiġux notifikati liċ-ċittadini tal-Istat Membru li fih joriġinaw id-dokumenti.

L-Artikolu 15 - Servizz dirett

Id-dritt Slovakk ma jippermettix li d-dokumenti tal-qorti jiġu notifikati direttament minn barra lil persuni interessati fi proċediment ġudizzjarju permezz ta’ uffiċjali ġudizzjarji, uffiċjali jew persuni kompetenti oħrajn fir-Repubblika Slovakka.

L-Artikolu 19 - Meta l-konvenut ma jidhirx għall-proċeduri

Skont l-Artikolu 19(2), ir-Repubblika Slovakka tiddikjara li, minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 19(1), mħallef jista’ jaqta’ sentenza anke jekk ma jiġi riċevut l-ebda ċertifikat ta’ notifika jew twassil, jekk il-kundizzjonijiet kollha stabbiliti f’din id-dispożizzjoni jiġu ssodisfati.

L-Artikolu 20 - Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet fl-Artikolu 20(2)

Mhux applikabbli

L-aħħar aġġornament: 20/04/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna